KBS De Noorderpoort organiseert een mini-roparun op 19 mei

Op donderdag 19 mei vindt op basisschool De Noorderpoort een mini-roparun plaats. Alle kinderen
van de school gaan op de speelplaats van hun school rennen voor het goede doel. Het belooft een
feestelijke dag te worden. Het Roparunteam ’t Halve Zolenlijntje kleedt de dag aan met muziek,
een speaker, vlaggen en spandoeken en ook de populaire mascotte Orange Donkey komt de
kinderen aanmoedigen.

Een uitgesteld feest

Op 10 mei werd er in alle klassen een gastles gegeven door drie leden van ’t Halve Zolenlijntje. Daarin
werd alles uit de doeken gedaan over het hoe en waarom van de Roparun. De kinderen waren
verbaasd over de afstand en het non-stop karakter van de Roparun. Ze waren onder de indruk wat er
allemaal gedaan is met de sponsorgelden van deze 530 kilometer lange estafetteloop.
De opbrengst gaat namelijk naar de palliatieve zorg voor kankerpatiënten en hun gezinnen. Toch klonk dit verhaal bij een aantal kinderen nog bekend in de oren. Ruim twee jaar geleden was de actie van een
mini-roparun ook al gepland op De Noorderpoort. De school werd versierd, de aftrap was gedaan, de
kinderen waren zelfs al met hun sponsorformulier op pad gegaan. Maar toen spoelde ineens de
eerste coronagolf over Nederland. De afsluitende sponsorloop kon niet gehouden worden. Een
teleurstelling voor iedereen.
Maar nu kan het dus weer! Alle kinderen kregen op 10 mei een sponsorformulier mee om geld in te zamelen voor het mooie doel. Voor de kinderen die twee jaar geleden al sponsors vonden, is de sponsoractie vrijblijvend genoemd. Maar aan de uitgestelde miniroparun gaat echt iedereen meedoen in een feestelijke setting.

Roparun in Dongen

De Roparun zelf wordt gelopen in het Pinksterweekend. Traditioneel loopt de route van Parijs naar
Rotterdam. Heel speciaal dit jaar is dat de hele route door Nederland loopt. Geen drie landenloop
vanwege de coronamaatregelen. Wel 530 km lopen en fietsen van Vliegveld Twente naar de
Coolsingel in Rotterdam. Op 5 juni komt de Roparun dit jaar dwars door Brabant en zelfs dwars door
Dongen. Als de lopers vanuit Kaatsheuvel Dongen-Vaart bereiken, worden ze daar al gelijk met
muziek ontvangen. De hele route zal oranje kleuren, in de kleur van het tenue van ’t Halve
Zolenlijntje. Vlaggetjes, ballonnen, posters en andere creatieve uitingen zullen ervoor zorgen dat alle
157 teams Dongen zullen herinneren als een gastvrij en feestelijk dorp.
Op het terrein van Atledo wordt op de avond van 5 juni een feestelijke doorkomst voor alle teams voorbereid. Een van die Roparun teams is team 86, ‘t Halve Zolenlijntje. Heel Dongen wordt uitgenodigd om daarbij te zijn. Artiesten, een speaker, een mascotte, heerlijk eten en drinken zij wat ingrediënten om een feestelijke ambiance te creëren.

Welkom bij de afsluiting

Het team probeert ook dit jaar zoveel mogelijk geld in te zamelen. Een van de inzamelacties voor het
jaar 2022 is dus de Mini-Roparun op De Noorderpoort. Mocht een kind zich aan uw deur melden, dan
is een sponsorbijdrage voor het sportieve aandeel en voor het goede doel van harte welkom. En een flinke aanmoediging op 19 mei maakt het voor de kinderen zeker een bijzondere dag om nooit te vergeten. Om 13.50 uur wordt de Mini-roparun op het schoolplein van De Noorderpoort afgesloten.
Alle kinderen krijgen dan te horen en te zien wat hun inspanningen na twee jaar opgeleverd hebben.
Alle sponsoren, ouders en overige familieleden zijn van harte welkom om dit festijn mee te maken.