Visie Stichting ‘t Halve Zolenlijntje

De stichting ’t Halve Zolenlijntje heeft ten doel het duurzaam leveren van geldelijke bijdragen aan goede doelen, meer in het bijzonder – maar niet beperkt tot – aan de doelen die de landelijke stichting Roparun stelt. Hierbij gaat het om de palliatieve zorg voor kankerpatiënten en hun naasten. Het motto van de Roparun is “Leven toevoegen aan de dagen, daar waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. De stichting Roparun heeft een CBF keurmerk en een ANBI status.

Om dit doel te verwezenlijken streeft stichting ‘t Halve Zolenlijntje ernaar jaarlijks een team te formeren dat deelneemt aan de Roparun. Het Roparunteam heeft gezelligheid, sociaal met elkaar omgaan en teamwork hoog in het vaandel staan, omdat we ervan uit gaan dat gezelligheid en plezier de basis vormen voor een goed team. Teamwork is voor het slagen van de Roparun een essentiële factor. Daarom is het van groot belang dat de leden in de aanloop naar iedere Roparun een sterk teamgevoel ontwikkelen. Het teamgevoel zal versterkt worden middels gezamenlijke specifieke Roparun gerelateerde trainingen. Maar ook de verschillende activiteiten die stichting ’t Halve Zolenlijntje onderneemt om gelden te genereren voor bovengenoemde doelen dragen bij aan een hecht sociaal team.

Al deze acties zijn niet bedoeld om de deelname van de teamleden aan het Roparunweekend te financieren. Het deelnamegeld voor de Roparun zelf wordt opgebracht door de teamleden zelf. Stichting ’t Halve Zolenlijntje heeft geen winstoogmerk.