Stichting ‘t Halvezolenlijntje

Stichting ’t Halve Zolenlijntje ontleent haar naam aan een spoorlijn die in de periode 1886-1890 werd aangelegd tussen Lage Zwaluwe en ’s-Hertogenbosch en al gauw de bijnaam ‘t Halve Zolenlijntje kreeg. Sommigen denken dat de naam is ontleend aan het enkel spoor van het traject; anderen menen dat de naam is ontstaan omdat vooral de schoen- en lederindustrie er gebruik van maakte en een enkeling is er stellig van overtuigd dat de naam verwijst naar het afgetrapte schoeisel waarop arbeiders zich met de trein over dit traject begaven naar hun werk in de vele schoen- en leerfabrieken die de Langstraat destijds rijk was. Ook over het belang van deze spoorlijn zijn de meningen verdeeld. Sommigen spreken van een traject dat, ondanks de aanvankelijk gekoesterde hoge verwachtingen, nooit intensief is bereden en al kort na de Tweede Wereldoorlog vrijwel geen praktisch belang meer had; anderen zijn van mening dat het traject juist in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de ontsluiting en ontwikkeling van de Langstraat omdat het niet alleen veehandelaren naar de markt in de Brabantse hoofdstad bracht, maar bovendien van belang was voor de schoen- en lederindustrie in de Langstraat. Feit is dat het lijntje in augustus 1950 werd gesloten voor reizigersvervoer en dat in 1972 ook het goederenvervoer ter ziele ging. Inmiddels wordt een aanzienlijk deel van het traject gebruikt als een doorgaande, recreatieve, fiets- en wandelroute die in de volksmond bekend staat als ’t Halve Zolenpad.

hzl

Toen eind 2006 een aantal enthousiastelingen het initiatief nam tot deelname aan de Roparun 2007, was een geschikte naam voor het team dan ook snel gevonden. Een groot aantal teamleden heeft zijn roots in de plaatsen Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Raamsdonk, Waspik en Waalwijk die door ’t Halve Zolenlijntje werden, en nu grotendeels door ’t Halve Zolenpad worden, doorkruist. Verder associeert de naam inderdaad met de kwaliteit van het schoeisel die na een non-stop estafetteloop van ruim 530 km resteert en, eerlijk is braaf, je moet ook wel een beetje een Halve Zool zijn om op zo’n korte termijn aan een dergelijke uitdaging te beginnen.

Bij haar oprichting op 12 januari 2007 heeft Stichting ’t Halve Zolenlijntje een ruimere doelstelling gekregen dan enkel deelname aan de Roparun. Uit haar statuten blijkt dat de stichting zich ten doel stelt om bijdragen te leveren aan goede doelen, meer in het bijzonder aan – maar niet beperkt tot – die welke ten dienste staan van de bestrijding van de ziekte kanker alsmede aan die welke ten dienste staan van de bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn van patiënten die lijden aan de ziekte kanker, alsook hun naasten en dat zij dit doel onder meer tracht te verwezenlijken door het deelnemen aan en/of organiseren van al dan niet sportieve evenementen en activiteiten in de breedste zin des woords. In dit verband gaan de gedachten voor de toekomst uit naar de organisatie van evenementen op en aan het traject van het voormalige Halve Zolenlijntje c.q. het huidige Halve Zolenpad c.q. in de daarlangs gelegen gemeenten.